Navigation


Veldles Wetland de Passewaaij

Ook dit jaar biedt de gemeente Tiel alle basisscholen de mogelijkheid aan om deel te nemen aan de veldlessen in Wetland de Passewaaij. Hieronder treft u meer informatie aan over deze veldles.

Doelgroep:
De veldles is bedoeld voor de groepen 7 en 8

Wat gaan we doen?
De klas gaat gedurende één dagdeel (ochtend of middag) op onderzoek uit. Om richting te geven aan de ontdekkingstocht is er een opdrachtenboekje waarvan ieder groepje er één krijgt. De leerlingen werken samen in een groepje van vier of vijf kinderen. Er wordt gewerkt volgens het zogenaamde ‘stersysteem’.

Het stersysteem

Werken volgens het stersysteem betekent dat alle activiteiten plaatsvinden vanaf een centrale plek. Daar is altijd een volwassene (veldgids) aanwezig die opdrachten en materialen uitdeelt, en tevens de lesmaterialen ‘bewaakt’. Ieder groepje krijgt een opdracht met materialen. De groepjes verspreiden zich allerlei kanten op. Kinderen van één en hetzelfde groepje blijven bij elkaar, tenzij de opdracht anders voorschrijft. Na afloop van hun opdracht komen de groepjes weer terug, leveren de materialen in en krijgen een nieuwe opdracht. Als er behoefte aan is, kan de opdracht kort besproken worden. De duur van een opdracht ligt niet vast. De meegekomen ouders en leerkrachten begeleidden de groepjes bij de uitvoering.

De volgende activiteiten komen tijdens deze veldles aan bod:
- grondboring maken
- stenen zoeken
- kleine beestjes vangen en bekijken
- waterbeestjes vangen en bekijken
- sporen van dieren zoeken
- planten bekijken en determineren
- zand zeven

Wat kost het?
De kosten bedragen 30 euro per klas.

Meedoen?
Lijkt het u leuk om met uw groep deel te nemen? Dan kunt u zich hiervoor inschrijven via het digitale reserveringssysteem (inschrijven op datum en tijd)

 

Overzicht van de beschikbare lesmaterialen en het online reserveren > klik hier