Navigation


 

Over ons

Doelstelling

De Stichting Duurzaam Rivierenland heeft als doel het draagvlak voor duurzame ontwikkeling te vergroten. Door samenbrengen van individuen, groepen, instanties en ondernemers krijgen nieuwe ideeën en experimenten gestalte. Samenwerking is de sleutel tot succes.

Wat is ‘duurzaamheid' en duurzame ontwikkeling?

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van ons doen en laten op ‘het hier en nu', maar ook op ‘het daar en later' met als doel dat toekomstige generaties ook net zo van de aarde en haar natuurlijke bronnen kunnen gebruikmaken en genieten zoals wij dat nu doen.

Ontstaan

De stichting is ontstaan in 2003 naar aanleiding van ontwikkelingen vanuit het Platform Natuur en Milieu Educatie in Tiel. De bij dit Platform aangesloten organisaties hadden behoefte aan een onderkomen en aan afstemming van de activiteiten op elkaar. Dit is uiteindelijk geëvolueerd tot het ontstaan van de stichting. De Stichting beheert het pand aan de Dr. Schaepmanstraat dat onderdak biedt aan deze organisaties.

Werkwijze

De stichting wil het draagvlak voor duurzame ontwikkeling onder de bevolking in Rivierenland en bij bedrijven en overheden vergroten. Om dit doel te bereiken wordt het volgende gedaan:

  1. Activiteiten organiseren
    de toename van duurzaamheids- en natuur-milieu-educatieve activeiten te stimuleren door zelf dergelijke activiteiten te organiseren.

  2. Samenwerking
    het maatschappelijk proces te stimuleren door samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties te zoeken en daarmee tot duurzame ontwikkeling te komen. Het samenbrengen van politici, burgers en bedrijven om tot ideeën-uitwisseling en interactieve beleidsvorming te komen hoort hier ook bij.

  3. Beheer pand Dr. Schaepmanstraat
    De stichting is gevestigd in het pand aan de Dr. Schaepmanstraat. Dit pand dient als centrum voor informatie over duurzaamheid en natuur en milieu educatie. Daarnaast biedt zij onderdak aan diverse natuur-, milieu- en duurzaamheidsorganisaties.