Navigation


    

TIEL is Supporter van SCHOON

Duurzaam Rivierenland werkt samen met gemeente Tiel aan de structurele aanpak van zwerfafval. Voor ondersteuning aan bewoners, wijkverenigingen en buurtinitiatieven werken we samen met Tiel Tip Top.

Wat gebeurt er:

  - Bewoners die in hun buurt (individueel of met buren samen) zwerfafval op straat willen opruimen, krijgen   daarbij ondersteuning. Wij lenen uit: prikstokken, hesjes, ringen, handschoenen & speciale vuilniszaakken. We stellen vuilniszakken ter beschikking en regelen dat de AVRI de gevulde zakken komt ophalen.

  - Wijkverenigingen & buurtinitiatieven krijgen dezelfde ondersteuning. Als zij 10 keer per jaar een opruimactie organiseren, komen zij in aanmerking voor een vergoeding van kosten voor een buurtactiviteit (tot max. € 250,-). Neem vooraf contact op met SDR voor het maken van afspraken.

  - Basisscholen worden opgeroepen om met kinderen en ouders na schooltijd opruimacties in de buurt te organiseren. Foto rechts: leerlingen van de Roelant Berk & Beukschool ruimen op (maart 2016).             Duurzaam Rivierenland zorgt voor de benodigde materialen en regelt dat het verzamelde afval wordt opgehaald door de Avri. Scholen die minimaal 10 maal per jaar met leerlingen een opruimactie in de buurt houden, komen in aanmerking voor een vergoeding voor iets extra's voor de kinderen (tot € 500,-).

  - Verenigingen kunnen een deel van het buitengebied van Tiel adopteren om deze tweemaal per jaar schoon te maken. Daarvoor krijgen de verenigingen een vergoeding van € 500,- per jaar).

  - Rond Oud&Nieuw kunnen jongeren tot 16 jaar vuurwerk inzamelen. Per ingeleverde volle zak krijgen zij een beloning van € 1,-.

Burendag: zaterdag 23 september 2017

De volgende (landelijke) actiedag is de nationale Burendag op zaterdag 23 september 2017. Doe ook mee met jouw buren, school, werk of vereniging!

Deze acties zijn een onderdeel van het Tielse Uitvoeringsplan Zwerfvuil (2015-2020).

Voor meer informatie neem contact op met Duurzaam Rivierenland: info@duurzaamrivierenland.nl

Of volg Tiel Tip Top op Twitter

Zie ook gemeente Tiel: zwerfvuil