paardenbloem pluisjes
knoppen
verrekijker en meisje
egeltje
paarse bloem
bloem
home button
scholen button link naar leskisten link naar materiaal zendingen lionk naar lessen en excursies
projecten button
link naar nieuws link naar agenda link naar activiteiten
service button foto's button links button
over ons button personeel button bestuur button vrijwilligers button gebruikers pand button
contact button kaart button

 

Leskisten

De leskisten van duurzaam rivierenland gaan over verschillende thema’s. Van het weerbericht tot uilenballen pluizen.
De leskisten bevatten allerlei materialen waarmee de leerlingen zelf aan de slag kunnen. Voor de leerkrachten is er een handleiding.

 

Nieuwe leskisten

Tante Door’s zintuigen kist:

Een kist vol met materialen zoals, verrekijkers, spiegeltjes, facetkijkers, blinddoeken, snuffelkaarten en een geluiden cd.
Aan de hand van een verhaal worden de kinderen door de opdrachten geleid.
Uitstekend geschikt voor een zintuiglijke middag met groep 3/4

Meten en wegen:

In deze kist bevinden zich materialen zoals, waterpas, meetlint, thermometer, stopwatch, maatcilinder, schuifmaat en boomhoogtemeter. Voor de leerkrachten een duidelijke handleiding. De kist nodigt uit om naar buiten te gaan en met al deze gereedschappen te gaan meten, wegen en schatten aan zaken die buiten te vinden zijn.
Geschikt voor groep 5 tot en met 8

Wie wat water:

Over de invloed van klimaatverandering op de zeespiegelstijging voor groep 7/8.

Wie wat water’ is bedoeld om het waterbewustzijn bij leerlingen van de basisschool te vergroten.
Centraal in dit NME-project staan de reliëfkaart van Nederland en maatregelen voor de klimaatverandering.
Met dit lesproject kijken de leerlingen naar de toekomst: welke gevolgen heeft de klimaatverandering op
het leven tussen de rivieren. Overal in het land en in de wereld wordt gewerkt aan oplossingen voor het
waterprobleem. De focus in dit lesproject wordt vanuit een mondiale benadering toegespitst op de leefomstandigheden
in Tiel Oost.
De eerste les is gericht op kennisvergaring en het eigen maken van deze kennis. In de laatste les
staat de aanpak van het kwelwater-probleem in Tiel Oost centraal en passen de leerlingen de opgedane
kennis creatief toe.
De afzonderlijke lessen zijn opgebouwd volgens een vast stramien: inleiding, leskern en verwerking. De
genoemde lestijden zijn indicatief. Per les worden lesdoel, kerndoelen, benodigdheden en trefwoorden
beschreven.
De 3D-waterkaart van Nederland speelt een cruciale rol in Wie Wat Water. Deze is in bruikleen aan te
vragen bij het NME-centrum. In de bijbehorende leskist treft u alle andere benodigde materialen aan. Voor
reservering van het lesmateriaal neemt u contact op met de Stichting Duurzaam Rivierenland in Tiel.

 

Overzicht van de beschikbare lesmaterialen en het online reserveren > klik hier

 

gevonden stenen aan de waal
wie wat water in de klas
vissia grafiche vormgeving link naar vissia grafische vormgeving in tiel