Even voorstellen

De stichting is ontstaan in 2003 naar aanleiding van ontwikkelingen vanuit het Platform Natuur en Milieu Educatie in Tiel. De bij dit Platform aangesloten organisaties hadden behoefte aan een onderkomen en aan afstemming van de activiteiten op elkaar, zo ontstond Stichting Duurzaam Rivierenland (SDR). SDR heeft zich ontwikkeld tot een plek waar organisaties, initiatieven, mensen, voorbeelden en kennis elkaar treffen. We hebben als ambitie het draagvlak voor duurzame ontwikkeling onder de bevolking in Rivierenland en bij bedrijven en overheden te vergroten.
Loop eens bij ons binnen op dinsdag en donderdag is ons kantoor altijd open. We denken graag met je mee over het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van projecten.

Onze mensen

 bestuur + vaste team + vrijwilligers

Medewerker PR

Medewerker PR

We zoeken ondersteuning bij onze communicatie en site beheer. Ben jij geïnteresseerd in natuur en duurzaamheid? Laat het ons weten en neem snel contact op!

Enthousiaste vrijwilligers…

Enthousiaste vrijwilligers…

… die allerlei taken op zich nemen. Uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers altijd van harte welkom. Heb jij veel tijd over? Of alleen maar een paar uurtjes door de week? Er is ongetwijfeld een klus dat hier op je wacht, neem snel contact op!
Gerrit Jan de Weerd

Gerrit Jan de Weerd

Operationeel bestuurslid : Hij is verantwoordelijk voor het algemeen beleid binnen de Stichting Duurzaam Rivierenland en is het aanspreekpunt voor diverse samenwerkingsprojecten binnen de gemeente Tiel met nadruk op de duurzame burgerinitiatieven.

Onze partners