Even voorstellen

De stichting is ontstaan in 2003 naar aanleiding van ontwikkelingen vanuit het Platform Natuur en Milieu Educatie in Tiel. De bij dit Platform aangesloten organisaties hadden behoefte aan een onderkomen en aan afstemming van de activiteiten op elkaar, zo ontstond Stichting Duurzaam Rivierenland (SDR). SDR heeft zich ontwikkeld tot een plek waar organisaties, initiatieven, mensen, voorbeelden en kennis elkaar treffen. We hebben als ambitie het draagvlak voor duurzame ontwikkeling onder de bevolking in Rivierenland en bij bedrijven en overheden te vergroten.
Loop eens bij ons binnen op dinsdag en donderdag is ons kantoor altijd open. We denken graag met je mee over het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van projecten.

Onze mensen

 bestuur + vaste team + vrijwilligers

Onze partners