Duurzaam Rivierenland en gemeente Tiel zetten zich in voor een groener Tiel. Hiermee sluiten we aan bij de landelijke Operatie Steenbreek. Een groene leefomgeving heeft veel voordelen voor onze gezondheid.

Groen beperkt de hinder van geluiden in de omgeving. Natuur vult de stilte met plezierige geluiden, zoals ruisende bladeren en zingende vogels.

Kinderen kunnen in de natuur goed hun energie kwijt en  spelen beter samen.

Groen in de wijk zorgt voor verkoeling en een betere luchtkwaliteit.

Groene tuinen zorgen ook voor minder wateroverlast en -schade en zijn goed voor de biodiversiteit.

Duurzaam Rivierenland en de gemeente Tiel ondersteunen bewoners en scholen bij het vergroenen van hun straat of schoolplein.

Om groen op het schoolplein te stimuleren bood de gemeente Tiel in de lente van 2017 gratis fruitbomen in samenwerking met de Provincie en Stichting Duurzaam Rivierenland. Sindsdien blijft de Stichting zich inzetten bij het ondersteunen en faciliteren bij het creëren van groene schoolpleinen. Voor meer informatie hierover neem contact op met Duurzaam Rivierenland/NME Tiel.

Wil je ook minder stenen in de stad en starten met een groen project met jouw buren? kijk hier voor meer info “Groen dichterbij”