Europese Greenweek Award 2019

Stichting Duurzaam Rivierenland is aanwezig geweest op het Provinciehuis in Arnhem op 14 juni 2019 om een presentatie te geven voor zijn bijdrage aan beter en gezond milieu.

In de aanloopfase hiertoe, werd onze stichting bezocht door ongeveer 30 studenten van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) en Radboud Universiteit. Met hen hebben wij uitgebreid stilgestaan bij de activiteiten van onze Stichting. Activiteiten waarbij velen betrokken zijn: ruim 300 vrijwilligers, bestuur, medewerkers, organisaties, stichtingen en coöperaties.

Onze inzet en presentatie bleven niet onopgemerkt: Stichting Duurzaam Rivierenland hoorde bij de genomineerd voor Europese Greenweek Award 2019.

We hebben de award niet gewonnen, maar zijn toch erg trots op de nominatie.

Met deze nominatie hebben wij Tiel en omgeving op de lokale, provinciale, landelijke en Europese kaart gezet en tonen druk bezig te zijn met alles wat te maken heeft met de klimaatverandering.

Wij hebben kunnen aantonen, dat allen met een verbondenheid aan Stichting Duurzaam Rivierenland, heel veel werk verzetten voor Natuur en Milieu Educatie (NME),  Vermindering van Zwerfvuil, Energietransitie en een groeiende Verbinding te creëren voor verschillende verenigingen, stichtingen, organisaties en particulieren met maatschappelijke verantwoorde doelen.