top of page
m1mwg22iwwt0.jpg

Doelstelling

Stichting Duurzaam Rivierenland heeft als doelstelling om het bewustzijn van natuur, klimaat, milieu & duurzaamheid te vergroten en activiteiten op dit gebied te organiseren en ondersteunen in Tiel en omgeving.

Activiteiten

Stichting Duurzaam Rivierenland (SDR) houdt zich onder meer bezig met:

Recycling symbool.png

Zwerfafval

Organisatie en coördinatie van het opruimen van zwerfafval door ca. 500 vrijwilligers

Educatie symbool.png

Educatie

Natuur en Milieu Educatie (NME) voor scholen en buitenschoolse opvang: organisatie van projecten voor scholen en verhuur leskisten.

Projecten symbool.png

Projecten

Begeleiden van (burger-)initiatieven om bijvoorbeeld zonnepanelen op schooldaken te plaatsen of een grote Vlindertuin aan te leggen in het midden van de stad.

Het mooie is dat deze verschillende activiteiten elkaar vaak overlappen en versterken.


Award

We zijn heel trots dat Stichting Duurzaam Rivierenland in 2019 op de 2e plaats belandde in de strijd om de European Greenweek Award. Sindsdien zijn onze activiteiten alleen maar verder gegroeid.

 

Kom eens langs

Loop eens bij ons binnen: op dinsdag en donderdag is ons kantoor altijd open. We denken graag met je mee over het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van projecten.

 

Vergaderruimte

Je kunt een zaal huren in het pand van Stichting Duurzaam Rivierenland. Ons pand is vlakbij NS station Tiel en het centrum van Tiel.
Vergaderen met (buiten Corona-tijden) maximaal 15 personen
Recepties voor maximaal 25 personen
Beamer, beeldscherm, geluidsinstallatie en flip-over zijn aanwezig.
Zaalhuur: € 50,- per dagdeel
 

 

 

1240.jpg
bottom of page